Asbestinventarisaties

Asbest werd tussen 1900 en  het van de jaren 1990 veelvuldig toegepast als brandbestendig materiaal en verwerkt in allerlei vormen en materialen.

Jammer genoeg is gebleken dat de vroegere inschatting van asbest als waardevol bouwmateriaal zeer nefaste gevolgen heeft. Intussen is het meer dan genoeg bekend dat asbest zeer ernstige gezondheidsschade kan opleveren als de zeer kleine vezels worden ingeademd en zich in de longen vasthechten.

Asbest is niet altijd even gevaarlijk en levert niet altijd een direct risico op maar het is wel belangrijk vooraf te weten waar zich de potentiële gevaren bevinden voor men materialen verwerkt, behandeld of verwijderd waar asbestverzels zijn in verwerkt. Als deze vezels vastgehecht verwerkt zijn is er geen direct gevaar en is men niet blootgesteld aan de vezels op zich. Maar bij de behandeling, verwerking of afvoer van de materialen kunnen de vezels vrijkomen en kan men dus worden blootgesteld aan de gevaren.

Hiervoor is een sloopinventarisatie van gebouwen en structuren een belangrijk instrument. De sloopinventaris wordt steeds op maat gemaakt. Onze specialisten gaan in het gehele gebouw op zoek naar zichtbare en onzichtbare toepassingen van asbesthoudende materialen.

We lijsten alle materialen en plaatsen op waar zich asbest bevindt en verwerken deze informatie in een overzichtelijke inventaris. Bij structurele wijzigingen aan ,of in, het gebouw kan men vooraf snel nagaan of hierbij mogelijke asbestverdachte stoffen zijn betrokken en welke veiligheidsmaatregelen vereist zijn om de geplande werken veilig en correct uit te voeren.