Beschrijvend bodemonderzoek

Als in een eerder uitgevoerd onderzoek een verontreiniging (of vermoeden van verontreiniging) werd vastgesteld wordt in een beschrijvend onderzoek nagegaan of het eerdere vermoeden van een aanwezige verontreiniging klopt. We bekijken daarna de omvang, oorzaak en ernst van de verontreiniging.

De conclusies van het beschrijvend bodemonderzoek zullen aangeven of er eventueel een bodemsanering noodzakelijk is waarbij de verontreiniging wordt verwijderd of tenminste de oorzaak wordt weggenomen.

In sommige gevallen is geen verdere sanering noodzakelijk en volstaat een administratieve registratie van de verontreiniging zonder verdere saneringsplicht.