Consulting, second Opinion, Milieutechnisch Advies

Heeft u algemene milieutechnische vragen bij geplande projecten. Wenst u een inschatting van de milieurisico's binnen uw bedrijf, heeft u een bodemonderzoek of saneringsproject laten uitvoeren maar wenst u die informatie toch even verder af te toetsen?

PM-Advies BV overloopt samen met u de problematiek of geeft u gericht advies. In een aantal gevallen contacteren wij specialisten of deskundigen binnen een gericht kennisveld. Samen met u en de specialisten terzake evalueren we uw probleem of adviseren we u naar de verdere toekomst.

Natuurlijk weten we zelf ook niet alle antwoorden het zou onterecht zijn dit te beweren.

Maar als we u niet zelf kunnen adviseren kunnen we terugvallen op een zeer uitgebreid netwerk van kennis en ervaringen bij onze partners. Zo weten we steeds wie we eventueel mee aan tafel kunnen brengen om uw specifieke vraag te beantwoorden of u gericht advies te geven.

De enige vraag die we nooit kunnen beantwoorden, is de vraag die u ons niet stelt! Het enige probleem wat we niet kunnen oplossen, is het probleem wat ons niet is voorgelegd!

Kennis is de wetenschap om te weten wie het antwoord kent.