Dienstverlening, update Corona maatregelen vanaf 11 mei 2020

Vanaf 11 mei worden in België diverse beperkingen en restricties rond Corona opgeheven of versoepeld.

Vooral in winkels en op openbare plaatsen zal dit de nodige aandacht vergen van iedereen om de juiste maatregelen te blijven behouden en de impact van corona verder te doen dalen.

PM Advies zal de dienstverlening bijsturen waar mogelijk maar steeds met aandacht voor de regels en voorwaarden die door de Nationale Veiligheidsraad zijn opgelegd. Onze kantoren blijven ook nu nog gesloten. We blijven voor overlegmomenten of besprekingen gebruik maken van veilige digitale mogelijkheden (video-conf, teleconference ed.).

Voor offertevragen, overleg of adviezen kan u gebruik maken van telefonische aanvraag, mail of ons contacteren via het contactformulier van deze website.

We blijven ook het gebruik van onze infofiche voor het aanleveren van gegevens bij offertevragen aanbevelen.  De infofiche is een zeer handig en eenvoudig instrument. Het bevat gebundelde informatie en geeft zowel u als ons de kans om op eenvoudige en snelle wijze de juiste informatie te bezorgen om een offerte op te stellen of een eerste inschatting te maken van de mogelijke opdracht.

Een bijkomend plaatsbezoek is meestal nog steeds noodzakelijk, maar we kunnen door de vooraf beschikbaar gestelde informatie ons bezoek beter en gerichter voorbereiden en de duur van het plaatsbezoek en direct contact beperken.

Projectbesprekingen, vergaderingen of startvergaderingen voor lopende projecten plannen we graag in op de werf of op een locatie met voldoende ruimte om de 'social distancing' te blijven respecteren.

Veldwerkopdrachten worden steeds uitgevoerd met achtname van de geldende afstandregels en veiligheidsrichtlijnen om de verspreiding of de blootstelling aan corona te verhinderen. We vragen we om begrip voor enkele afspraken en regels die zowel de opdrachtgever, klant als onze eigen medewerkers maximaal beschermen.

Hieronder enkele praktische afspraken:

  • Onze medewerkers nemen de nodige voorzorgen en beperken alle onnodige externe contacten. Aanmeldingen op werven en bedrijven worden zoveel mogelijk telefonisch vooraf aangekondigd. Bezorg ons dus tijdig de gegevens van de contactpersoon en maximaliseer een vlotte toegang tot uw terrein zonder onnodige bezoeken aan tussenpersonen.
  • Indien ter plaatse begeleiding of logistieke ondersteuning noodzakelijk is om de werken voor te bereiden of uit te voeren vragen we u om onze mensen na de telefonische aanmelding zoveel mogelijk in open lucht op te vangen.
  • De nodige afstandsregels en preventieve maatregelen die door de overheid zijn ingesteld worden ook door onze mensen opgevolgd. We houden dus een respectvolle afstand en vermijden persoonlijke contacten of begroetingen.
  • In geval de afstandregels niet kunnen worden verzekerd zullen de veldwerkers aanvullende beschermingsmaatregelen nemen voor zichzelf en de omgeving. We verwachten dan ook van onze opdrachtgevers dat ze zelf langs hun zijde ook de nodige preventiemaatregelen nemen.
  • Opdrachten binnen gebouwen of werkomgevingen met een hoger risico waar beschermende maatregelen toch nog onvoldoende kunnen zijn of waar het blootstellingsrisico door ons te hoog wordt ingeschat kunnen eventueel worden uitgesteld.

We vragen om begrip en uw medewerking bij de versoepelde maar nog steeds beperkende regelingen.

We zijn als gemeenschap al zeer ver geraakt door met beperkingen en strenge regels de piek van de besmetting gecontroleerd te laten verlopen. Nu moeten we echter blijven inzetten op preventie om ook de laatste fase tegen corona te doen slagen!

 

Patrick Hendrickx,

Bestuurder PM Advies BV