PREMAZ eindelijk (!) van kracht op 1 april 2022

Het zou een 1 april grap kunnen zijn, maar gelukkig is dat niet het geval.

Net op een moment dat brandstofprijzen dag op dag de hoogte in gaan wordt eindelijk een belofte ingevuld die 20 jaar geleden werd gedaan naar de private bezitter van stookolietanks waar bodemverontreiniging werd vastgesteld om een tussenkomst te voorzien in de saneringskosten als gevolg van het gebruik van die installaties.

20 jaar discussie en palaver tussen stookoliefederaties, Gewesten en regeringen die telkens leken tot een resultaat te komen maar toch elke keer opnieuw van tafel werden geveegd om allerhande redenen. Dat is kort samengevat in 1 zin de de aanloop naar PROMAZ.

Maar nu is het dus dan toch zover en kunnen ettelijke duizenden prive-personen eindelijk een zware last van zich afzetten. Vanaf 1 april kan iedere privé-persoon die een bodemverontreiniging heeft (gehad) op zijn private eigendom als gevolg van een stookolieproblematiek zoals bvb een defecte tank, lekkende leiding of overvulling  (tenminste een deel van) de saneringskosten recupereren.

Men zal hiervoor nog wel ene gemotiveerd dossier en verantwoording moeten voorleggen, maar zelfs al is de sanering en investering reeds afgerond dan kan men toch die kosten voorleggen en een tussenkomst bekomen.

Heeft u de voorbije jaren reeds een onderzoek en/of sanering laten uitvoeren, neem dan zeker contact met PROMAZ (www.promaz.be) en doe een aanvraag voor een dossiermelding.  U kan uw dossier zelf beheren of we kunnen u hierin begeleiden.