Onderzoeksopdrachten tijdens Corona

Bericht aan al onze klanten, bezoekers, opdrachtgevers en leveranciers

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond Corona hebben we beslist onze werking en uitvoering van activiteiten enigszins aan te passen.

PM Advies BV blijft (met respect voor de gezondheid en veiligheid van iedereen) zijn dienstverlening verder zetten. We schorten daarbij wel plaatsbezoeken voor offertes, offertebesprekingen of andere vergaderingen op tot tenminste 5 april 2020. Het kantoor is ook tenminste tot deze datum niet toegankelijk voor derden.

Als alternatief bieden we iedereen aan om de nodige besprekingen of overlegmomenten via video-conferences of telefoonbesprekingen te voeren. We vragen onze klanten en opdrachtgevers ook om de eventueel noodzakelijke informatie aan te leveren via fotomateriaal, video of andere technische weg. De informatie kan daarna verder worden toegelicht of besproken in verder overleg.

We verruimen hiervoor ook onze digitale bereikbaarheid en blijven beschikbaar tussen 8 en 19 uur.

Geplande veldwerkopdrachten en toekomstige opdrachten blijven nog steeds mogelijk, maar ook hier vragen we om begrip voor enkele afspraken en regels die zowel de opdrachtgever, klant als onze eigen medewerkers maximaal beschermen.

Hieronder enkele praktische afspraken:

  • Onze medewerkers nemen de nodige voorzorgen en beperken alle onnodige externe contacten. Aanmeldingen op werven en bedrijven worden zoveel mogelijk telefonisch vooraf aangekondigd. Bezorg ons dus tijdig de gegevens van de contactpersoon en maximaliseer een vlotte toegang tot uw terrein zonder onnodige bezoeken aan tussenpersonen.
  • Indien ter plaatse begeleiding of logistieke ondersteuning noodzakelijk is om de werken voor te bereiden of uit te voeren vragen we u om onze mensen na de telefonische aanmelding zoveel mogelijk in open lucht op te vangen.
  • De nodige afstandsregels en preventieve maatregelen die door de overheid zijn ingesteld worden ook door onze mensen opgevolgd. We houden dus een respectvolle afstand en vermijden persoonlijke contacten of begroetingen.
  • Opdrachten binnen gebouwen of werkomgevingen met een hoger risico kunnen eventueel worden uitgesteld.

We vragen om begrip en uw medewerking bij deze aangepaste regelingen. Door het in acht nemen van een aantal praktische en logistieke afspraken slagen we er zeker in om deze moeilijke periode zo vlot mogelijk te verwerken.

 

Patrick Hendrickx,

Bestuurder PM Advies BV

Labels