Orienterend bodemonderzoek

Afhankelijk van de voorgeschiedenis van uw terrein bent u mogelijk wettelijk verplicht bij verkoop, aankoop, wijzigingen van huurder een milieustudie uit te voeren om de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging op uw terrein na te gaan.

In een aantal gevallen wordt u echter onterecht geconfronteerd met een onderzoeksverplichting en is uw terrein volledig onterecht als 'risicoperceel' beschouwd. U kan in dit geval uw terrein laten schrappen van de onderzoekslijsten..

U ontvangt dan van de overheid totaal onterecht een melding om over te gaan tot de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek. Wij helpen u graag om aan de hand van een aantal gemotiveerde argumenten de schrapping van uw terrein te bekomen

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten heeft u ook een periodieke onderzoeksplicht en dient u elke 10 of 20 jaar uw onderzoek te hernemen.We gaan voor u na wanneer eventueel een actualisatie van uw terrein noodzakelijk is en plannen samen met u tijdig de actualisatie in zodat u steeds voldoet aan de periodieke verplichtingen.