Orïenterend en Beschrijvend Onderzoek

In sommige gevallen is de uitvoering van een oriënterend en beschrijvend onderzoek (een samenvoegen van het oriënterend en beschrijvend onderzoek) een interessante optie om tijd en kosten te sparen.

We combineren hier in een rapport beide onderzoeken en kunnen daarmee in vele gevallen kostbare tijd winnen. De opmaak van een oriënterend en beschrijvend onderzoek neemt weliswaar meer tijd in beslag dan het opstellen van een klassiek oriënterend dossier, maar door het gecombineerd rapporteren van een oriënterend en een beschrijvend in een dossier is de verder behandelingstermijn bij de OVAM beperkter en is er sneller duidelijkheid over de vastgestelde verontreiniging en kan sneller worden nagegaan of er een eventuele noodzaak bestaat om over te gaan tot bodemsanering.

In het geval van een overdracht (verkoop, overname) kan het een cruciale factor zijn die bepalend is of een geplande overdracht of overname kan gebeuren of toch best wordt herbeoordeeld.