Schadegevallen en Calamiteiten

Milieu-incidenten en ongevallen komen steeds ongelegen en zorgen soms voor milieuschade. Lekkende tanks, overgelopen installaties, verkeersongevallen met gekantelde vrachtwagens of defecte brandstoftanks, brand, overstroming zijn maar enkele van de situaties waar  men snel moet ingrijpen om na het ongeval niet alleen de menselijke en stoffelijke schade tot een minimum te beperken maar waar ook de milieuschade moet worden ingeperkt.

PM-Advies BV is vlot bereikbaar en kan zeer snel na een incident ter plaatse komen om een inschatting te maken van de schade. We overleggen met alle betrokken partijen en zoeken samen naar een geschikte en snelle oplossing om het probleem te verwijderen of tenminste tijdelijk te beperken. Eventueel gaan we na een eerste beperking van de schade later over tot een meer gestructureerde aanpak van het geheel.