Sloopopvolgingsplannen en Tracimatbeheer

Gebouwen slopen moet op correcte en verantwoorde wijze gebeuren.

Om voor een sloop een goede inschatting te maken van de (soms zeer waardevolle) aard van de diverse materialen die vrijkomen bij een sloop, is de opmaak van een sloopopvolgingsplan (SOP) noodzakelijk. Deze verplichting geldt niet voor private woningen of residentiele gebouwen. Industriële gebouwen van meer dan 1000 m³ of oude (risicovolle) gebouwen met mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen moeten wel vooraf worden onderzocht.

Ook bij wegenwerken, heraanleg van wegen of herinrichting is de uitvoering van een sloopopvolgingsplan noodzakelijk zodat vrijgekomen puin, asfalt en beton correct kan worden herverwerkt.

Het sloopopvolgingsplan geeft een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de aard en hoeveelheid vrijkomende materialen. Het sloopopvolgingsplan laat de uitvoerder toe om elke fractie apart en op de meest efficientie wijze te behandelen en eventuele recyclage of hergebruik te optimaliseren. Ook de hoeveelheid materialen of fracties waarvoor (nog) geen hergebruik of recyclage mogelijk is worden geïnventariseerd en afgevoerd of verwerkt.

Het opvolgen en registreren van vrijgekomen sloopmaterialen gebeurd onder TRACIMAT regeling. De traceerbaarheid van materialen laat ons toe een maximale vorm van circulaire economie toe te passen en de afvalberg te beperken of te verkleinen.

Na uitvoering van de sloop worden de eerdere inschattingen van het sloopopvolgingsplan afgetoetst aan de effectieve hoeveelheden en wordt een inventaris opgemaakt van alle vrijgekomen materialen en de wijze waarop ze werden gerecycleerd of hergebruikt. Voor fracties waarvoor geen hergebruik of recyclage mogelijk was worden afgevoerd of verwerkt.